Realizacja projektów

Po wyborach, zanim przegłosowane pomysły zostaną wdrożone, odbywa się proces projektowania i przetargów, wraz z konsultacjami z lokalną społecznością. Podejmowane są starania, aby skonsultować się z twórcami pomysłów i radami mieszkańców w sprawie realizacji projektów, zwłaszcza w przypadkach, gdy pomysły lub ich lokalizacje wymagają zmiany. Twórcy pomysłów są również zapraszani na spotkanie konsultacyjne z kierownictwem projektu Moja dzielnica, gdzie mogą bardziej szczegółowo wyjaśnić swój pomysł.

Poprzednie lata

Na przestrzeni lat w ramach demokratycznego projektu Moja dzielnica zrealizowano wiele projektów. Poniżej znajduje się lista projektów z poprzednich lat.