Kjalarnes

Kjalarnes to największa, ale jednocześnie najmniej zaludniona dzielnica Reykjaviku, ponieważ góra Esjan znajduje się na terenie Kjalarnes. Chociaż mieszkańców jest niewielu, są oni dynamiczni, i dbają o różnego rodzaju wydarzenia społecznego w Kjalarnes. Mieszkańcy Kjalarnes wybierają życie na granicy wsi i miasta, dzięki czemu zyskują bliskość natury i dużo przestrzeni.

Jakie warunki musi spełniać pomysł?

Zespół ekspertów analizuje wszystkie zgłoszone pomysły i ocenia, czy są one zgodne z zasadami projektu.
  • Musi to być nowy projekt — projekty konserwacyjne i związane z bezpieczeństwem są kierowane gdzie indziej.
  • Projekt nie może kosztować więcej niż środki przyznane danej dzielnicy.
  • Musi być wykonalny w ramach czasowych projektu - czyli do końca 2024 roku.
  • Musi być zgodny z planem zagospodarowania i strategią miasta Reykjavik.
  • Nie może wymagać znacznych wydatków operacyjnych, takich jak zatrudnienie personelu lub monitorowanie za pomocą kamer bezpieczeństwa.
  • Musi należeć do zadań miasta Reykjavik.
  • Musi znajdować się na otwartej przestrzeni i na gruntach miejskich.
  • Musi być zgodny z prawem i przepisami.

Wyszukiwanie pomysłów

Tutaj możesz zobaczyć pomysły, na które głosowano w Twoim sąsiedztwie.