Háaleiti i Bústaðir

Dzielnica szczyci się między innymi ambitnymi zajęciami szkolnymi i sportowymi. Oprócz w dzielnicy znajduje się jeden z najpiękniejszych terenów otwartych w mieście, Fossvogsdalur. Dolina znajduje się w centrum stolicy i jest ważnym ogniwem w łańcuchu otwartych obszarów łączących centrum Reykjaviku z jeziorem Elliðavatn i Heiðmörk.

Jakie warunki musi spełniać pomysł?

Zespół ekspertów analizuje wszystkie zgłoszone pomysły i ocenia, czy są one zgodne z zasadami projektu.
  • Musi to być nowy projekt — projekty konserwacyjne i związane z bezpieczeństwem są kierowane gdzie indziej.
  • Projekt nie może kosztować więcej niż środki przyznane danej dzielnicy.
  • Musi być wykonalny w ramach czasowych projektu - czyli do końca 2024 roku.
  • Musi być zgodny z planem zagospodarowania i strategią miasta Reykjavik.
  • Nie może wymagać znacznych wydatków operacyjnych, takich jak zatrudnienie personelu lub monitorowanie za pomocą kamer bezpieczeństwa.
  • Musi należeć do zadań miasta Reykjavik.
  • Musi znajdować się na otwartej przestrzeni i na gruntach miejskich.
  • Musi być zgodny z prawem i przepisami.

Wyszukiwanie pomysłów

Tutaj możesz zobaczyć pomysły, na które głosowano w Twoim sąsiedztwie.